Nabestaanden na zelfdoding

Een dierbare verliezen door zelfdoding is zeer ingrijpend voor nabestaanden. In de ondersteuningsgroep kunt u uw ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Hierdoor ontstaat er ruimte om te rouwen en (h)erkenning bij elkaar te vinden.

27 februari 2024
2 vrouwen lopen met 2 kinderen hand in hand. Achterkant gefotografeerd

Ondersteuningsgroep

Het verlies van een dierbare door zelfdoding is een traumatische gebeurtenis. In de ondersteuningsgroep kunnen nabestaanden ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten. Er is veel ruimte voor jouw persoonlijke verhaal. We wisselen ervaringen uit aan de hand van thema’s, zoals: de ‘waarom’ vraag, gevoelens van schaamte en schuld, boosheid en machteloosheid en reacties van de omgeving.

Kennismaking

Voor de start van de cursus heb je een kennismakingsgesprek met de preventietrainer. Daarin krijg je informatie over de cursus en kun je vragen stellen. Samen met jou bekijken we of de cursus goed aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. 

Kosten

Alle preventieve ondersteuning van het Mentaal Gezondheidscentrum wordt door de gemeentes gesubsidieerd en is voor deelnemers kosteloos.

Locatie

Lage Witsiebaan 2-B, in Tilburg

Aanmelden

Deze groep is voor mensen uit zowel regio Breda als uit regio Tilburg.

Aanmelden kan bij:

Natasja Kleinjan (regio Tilburg) n.kleinjan@ggzbreburg.nl

Lenny Heuver (regio Breda) l.heuver@ggzbreburg.nl

 

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder

Meer informatie en aanmelden? Lenny Heuver (regio Breda) of Natasja Klein Jan (regio Tilburg)