Omgaan met borderline

In deze training krijg je nieuwe inzichten die je toe kunt passen in contact met iemand met borderline, waarbij je goed voor jezelf en de ander blijft zorgen.

5 september 2024
2 vrouwen in gesprek. 1 voorkant. 1 achterkant

Borderline is een emotieregulatie-stoornis. Dat wil zeggen dat alles draait om emoties. Deze emoties kunnen hoog oplopen als je geconfronteerd wordt met het gedrag van iemand met borderline. Dit gedrag is soms moeilijk te begrijpen en je kunt er veel last van hebben. Gevoelens van onzekerheid, schuld, boosheid, medelijden of verdriet komen veel voor bij naastbetrokkenen. In deze training krijg je nieuwe inzichten die je toe kunt passen in contact met iemand met borderline, waarbij je goed voor jezelf en de ander blijft zorgen. 

Start

De training start bij voldoende aanmeldingen op donderdag 5 september. De 8 bijeenkomsten vinden eens per twee weken plaats van 10.00 tot 12.00 uur.

Kennismaking

Voor de start van de cursus heb je een kennismakingsgesprek met de preventietrainer. Daarin krijg je informatie over de cursus en kun je vragen stellen. Samen met jou bekijken we of de cursus goed aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. 

Kosten

Alle preventieve ondersteuning van het Mentaal Gezondheidscentrum wordt door de gemeentes gesubsidieerd en is voor deelnemers kosteloos. Wil je weten of jouw gemeente de training van jouw keuze vergoedt? Neem dan contact met ons op via preventie@ggzbreburg.nl.

Voor het cursusmateriaal van deze cursus vragen we een bijdrage van €15,-. 

Locatie

Lage Witsiebaan 2b in Tilburg

Aanmelden

Heb je nog vragen? Of wil je je aanmelden? Neem gerust contact met ons op via 088 – 033 41 00 of preventie@ggzbreburg.nl

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder omgaan met borderline

Heb je nog vragen? Of wil je je aanmelden? Neem gerust contact met ons op via 088 – 033 41 00 of preventie@ggzbreburg.nl