Op zoek naar zin

Cursus voor mensen van 60+ die zich willen richten op vinden van nieuwe energie en inspiratie voor de nabije toekomst.

5 september 2024
Man en vrouw in gesprek. Man voorkant. Luister aandachtig

Wil je weer meer plezier in het leven ervaren en positieve contacten leggen met anderen? Doe dan mee met de creatieve cursus ‘Op zoek naar zin’. Aan de hand van jouw persoonlijke levensverhaal ga je op zoek naar jouw rode draad. We kijken naar belangrijke gebeurtenissen in je leven van waaruit je weer nieuwe energie en inspiratie opdoet voor de nabije toekomst.

Start

Najaar 2024, 6 bijeenkomsten 1x per 2 weken.

Kennismaking

Voor de start van de cursus heb je een kennismakingsgesprek met de preventietrainer. Daarin krijg je informatie over de cursus en kun je vragen stellen. Samen met jou bekijken we of de cursus goed aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. 

Kosten

Alle preventieve ondersteuning van het Mentaal Gezondheidscentrum wordt door de gemeentes gesubsidieerd en is voor deelnemers kosteloos. Wil je weten of jouw gemeente de training van jouw keuze vergoedt? Neem dan contact met ons op via preventie@ggzbreburg.nl.

Voor het cursusmateriaal van deze cursus vragen we een bijdrage van €15,-. 

Locatie

Lage Witsiebaan 2b in Tilburg

Aanmelden

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Natasja Kleinjan via n.kleinjan@ggzbreburg.nl