Bemoeizorg

Als mensen door een combinatie van zeer ernstige problemen hulp nodig hebben maar hier zelf niet om vragen, zetten we bemoeizorg in.

2 vrouwen in gesprek. 1 voorkant. 1 achterkant

Wat is bemoeizorg?

Bemoeizorg is een vorm van zorg waarbij we zelf op mensen afstappen die complexe problemen hebben op meerdere gebieden in hun leven. Denk daarbij aan (een combinatie van) drugs-, medicatie-, en alcoholmisbruik, psychiatrische problemen, straatprostitutie, ernstige vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling. Vaak veroorzaken ze overlast, of ze vormen een gevaar voor zichzelf of anderen. Het bemoeizorgteam legt (ongevraagd) contact en streeft ernaar dat mensen uiteindelijk toch hulp accepteren, zodat er een leefsituatie ontstaat die voor henzelf en hun omgeving acceptabel is.

Type
1-op-1
Leeftijd
18 jaar en ouder
Behandelingsduur
Half jaar, Langer dan een jaar
Frequentie
Dagelijks, Eens per week, Meerdere keren per week
Betalende partij
WMO, Anders
Soort GGZ
Mentaal Gezondheidscentrum, Expertiseteam

Hoe werkt Bemoeizorg?

GGz Breburg is onderdeel van de bemoeizorgteams in Tilburg en Breda:

Als mensen of organisaties in jouw wijk (zoals woningcorporaties, de politie, gemeente, pastoraal werk, buurthuizen, maatschappelijk werk of huisartsen) merken dat je hulp nodig hebt maar die van hen niet aanneemt, dan kunnen zij het bemoeizorgteam inschakelen.

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij lichte tot complexe psychiatrische problemen. Na een verwijzing nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.