Klachten en Complimenten

Wil je ons een compliment geven, of vind je dat we iets beter hadden moeten doen en wil je een klacht indienen? In beide gevallen horen we dat graag. Jouw ervaringen helpen ons om onze zorg en service te verbeteren.

Twee mannen en vrouw poseren

Je kunt je compliment of klacht het beste rechtstreeks vertellen aan degene die ervoor verantwoordelijk is. Wil je dat niet, of weet je niet bij wie je moet zijn? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om het met ons te delen. We hopen dat je er gebruik van maakt, vooral als je ergens ontevreden over bent, want we lossen het probleem graag op. 

Waar dien ik een klacht in?

Klachtenopvang cliënten 
Postbus 770,  5000 AT Tilburg 
Klachtenopvang@ggzbreburg.nl
Algemeen: 088 - 0161616
Secretariaat: 06 - 514 525 57

Of vul het online klachtenformulier in.

Bij vragen neem contact op met de klachtenfunctionaris

Hoe gaan we met je klacht om?

Onze klachtenfunctionaris luistert naar iedereen die een klacht heeft over GGz Breburg. Zij stelt zich neutraal op en bespreekt met je hoe je het best met je klacht kunt omgaan. 

Hoe krijg ik hulp bij het bespreken van mijn klacht?

Als je hulp wilt bij het formuleren of bespreken van je klacht, dan kun je terecht bij de PatiëntenVertrouwensPersoon (PVP) of Familievertrouwenspersoon (FVP, voor familie en naasten). Zij zijn onafhankelijk van GGz Breburg en kunnen je extra ondersteunen en adviseren. 

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Meer informatie

Bekijk de folder 'Wat kun je doen als je een klacht hebt?'

Klachten over onvrijwillige zorg (Wvggz)

Als je onvrijwillige zorg krijgt kan je behandelaar beslissingen nemen die je rechten sterk inperken. Daarbij hoort een speciale klachtenprocedure. Dat is het geval bij alle vormen van onvrijwillige zorg die opgenomen zijn in een crisismaatregel of een zorgmachtiging. Deze klachten vallen onder de 'Wet verplichte ggz’ (Wvggz).

Dergelijke klachten kun je indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Midden- en West Brabant. Een Wvggz-klacht wordt altijd behandeld in een hoorzitting van de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit leden die niet bij GGz Breburg in dienst zijn. Nadat je klacht is ontvangen, krijgen jij én de aangeklaagde, de gelegenheid nog een mondelinge toelichting te geven. Dit gebeurt in een hoorzitting. Jij, én degene over wie jouw klacht gaat, zijn dan beiden aanwezig.

Tijdens de hoorzitting kun je je naast de PatiëntenVertrouwensPersoon of FamilieVertrouwensPersoon nog laten bijstaan door één andere persoon, zoals een familielid of een vriend(in).

Waar dien ik een klacht in over onvrijwillige zorg?

Voor het indienen van een klacht of meer informatie kun je contact opnemen via onderstaande gegevens:

Postbus 770, 5000 AT Tilburg
RegionaleKlachtencommissieWvggz@ggzbreburg.nl
Secretariaat: 06 51 45 25 57

Welke documenten heb ik nodig?

Veelgestelde vragen