Familie- vertrouwenspersoon

Een familievertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van de instelling en is gespecialiseerd in het ondersteunen van naasten van mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen, die te maken hebben met verplichte zorg of op een afdeling verblijven waar verplichte zorg wordt geboden.

Twee vrouwen poseren

Contact met familievertrouwenspersoon

Heb je vragen over de zorg van je naaste, wil je weten wat je kunt doen bij klachten of problemen, of wordt de zorg je te veel? Neem contact op met de familie vertrouwenspersoon: 

Mw. J. van Nimwegen

j.vannimwegen@familievertrouwenspersonen.nl  / 06 46 94 38 81

Mw. E. Dietvorst

e.dietvorst@familievertrouwenspersonen.nl06 15 66 76 90

Wat kan de FVP voor jou betekenen?

  • De FVP heeft altijd een luisterend oor

  • De FVP kan algemene informatie over ziektebeelden en behandelmogelijkheden geven

  • De FVP wijst je de weg naar verdere informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden

  • De FVP heeft een bemiddelende taak ter verbetering van de communicatie tussen familie van cliënten in de ggz en de hulpverleners, daar waar dit gewenst en nodig is. Lukt dit niet, dan kan de FVP de familie adviseren bij het indienen van een klacht

  • De FVP neemt een onafhankelijke positie in en neemt geen beslissingen dan met toestemming van/in overleg met de (contactpersoon van de) familie