Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

Deze vorm van gesprekstherapie zetten we in bij een depressie die wordt beïnvloed door een recente verandering in een belangrijke relatie.

Man en vrouw in gesprek. Beide voorkant in beeld.

Wat is Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in belangrijke relaties een depressie in de hand kunnen werken, als je daar gevoelig voor bent. Een rouwproces, een conflict of een rolverandering zijn daarvoor vaak de aanleiding. Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, steunende gesprekstherapie, die zich richt op het verwerken van zo’n recente gebeurtenis. Je eventuele erfelijke aanleg of traumatische ervaringen worden buiten beschouwing gelaten.

Type
1-op-1, Ambulant
Leeftijd
18 jaar en ouder
Behandelingsduur
Meerdere maanden, Half jaar
Frequentie
Eens per week
Betalende partij
Anders
Soort GGZ
Expertiseteam

Hoe werkt Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)?

In de gesprekken met je behandelaar besteed je aandacht aan het verwerken van de verandering die jouw depressie in de hand heeft gewerkt. Vaak gaat het om een overlijden, of om een (langslepend) conflict waarbij bepaalde emoties onuitgesproken blijven of niet erkend worden. Maar ook door een rolverandering, zoals het ouderschap of een pensionering, kunnen relaties onder druk komen staan of veranderen. In IPT sta je stil bij je gevoelens en zoek je naar manieren om nieuwe, waardevolle banden op te bouwen. Hierdoor nemen je depressieve klachten af.

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij psychiatrische problemen. Na aanmelding nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.