Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

Uithuisplaatsing is het laatste redmiddel als het thuis niet goed gaat met jou. Gelukkig is er een alternatief: de JIM-aanpak. Jij kiest als jongere zelf een coach die je vertrouwt.

Man luistert

Wat is JIM?

JIM staat voor jouw ingebrachte Mentor. Jij kiest met behulp van onze JIM-coach zelf een vriend, tante, buurman of een andere volwassene die je vertrouwt als mentor. Iemand die je al kent, iemand die het gezin en de situatie al langer kent en al eerder betrokkenheid toonde. De keuze van jou voor een JIM wordt ondersteund door je ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van jou.

De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken van een goed plan en hoe dat plan uitgevoerd moet worden. Omdat de JIM een bekende is van de jongere en de ouder(s), kan deze persoon goed meedenken en de professionals adviseren. De professional ondersteunt de JIM op een manier die voor iedereen werkt. Het doel is een lange termijn relatie. Professionals wisselen, maar de JIM blijft.

Type
1-op-1, Ambulant, Preventief
Leeftijd
12-18 jaar, 18 jaar en ouder
Behandelingsduur
Een jaar
Frequentie
Meerdere keren per maand
Betalende partij
Gemeenten
Soort GGZ
Mentaal Gezondheidscentrum

Hoe werkt JIM?

Het InVerbindingsteam in regio West Brabant Oost is een team met JIM-coaches van GGz Breburg, Amarant, Sterk Huis, Novadic Kentron en het CJG Breda. Het team biedt een intensieve en systeemgerichte aanpak aan gezinnen met complexe problemen. Door het duurzaam versterken van gezinnen en hun omgeving, neemt de noodzaak voor uithuisplaatsing af of wordt deze verkort en kunnen kinderen zoveel mogelijk opgroeien in hun eigen gezin en omgeving.

Waar voorheen jeugdhulpverlening het voortouw nam bij het maken van een plan van aanpak, is dat nu anders. Eerst zoeken we naar een vertrouwenspersoon voor de jongere. Deze JIM krijgt de lead. Het is van essentieel belang om iemand te vinden waar de jongere vertrouwen in heeft. Die vertrouwenspersoon kan meer tot stand brengen dan hulpverleners.

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij lichte tot complexe psychiatrische problemen. Na een verwijzing nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.