K(L)OP

Korte oplossingsgerichte therapie met de nadruk op het versterken van de zelfredzaamheid. Aan de hand van een praktisch werkmodel krijg je inzicht in de oorzaak van de klachten, wat er aan gedaan kan worden en vooral wat jij er zélf aan kan doen.

2 vrouwen in gesprek. beide voorkant

Wat is K(L)OP?

Met kortdurende oplossingsgerichte interventies gaan we uit van een bewezen methodiek, genaamd het K(L)OP model. Dit staat voor Klacht = (lijf) x Omstandigheden x Persoonlijke stijl. Jouw psychische klachten worden uitgelokt door de omstandigheden waarin je verkeerd, maar vaak veroorzaakt door hoe je er mee omgaat. Samen ordenen we je problemen en bespreken we hoe je jouw problemen het best kan aanpakken. We helpen je om van jouw klachten af te komen, hoe je er het beste mee kan omgaan en helpen je jouw coping-vaardigheden te vergroten.

Type
1-op-1, Ambulant
Leeftijd
Alle leeftijden
Behandelingsduur
Meerdere maanden
Frequentie
Meerdere keren per maand
Betalende partij
Zorgverzekering
Soort GGZ
Mentaal Gezondheidscentrum, Expertiseteam

Hoe werkt K(L)OP?

In het K(L)OP-schema kun je inzicht krijgen in de wisselwerking tussen jouw omstandigheden en persoonlijke stijl, om vervolgens na te gaan waar er ruimte is voor verbetering. Het K(L)OP-schema wordt als volgt ingevuld.

  • Welke klachten spelen er?

  • Welke positieve en negatieve omstandigheden hebben zich voorgedaan?

  • Wat zijn mijn persoonskenmerken?

Bij het K(L)OP-model wordt er niet uitgaan van een juiste oplossing maar wordt er juist heel persoonsgericht gezocht naar zorg op maat, op een manier die niet te ingrijpend is of diepgaande veranderingen vraagt, maar wel werkt. Op basis van onderzoek (meer dan 2000 deelnemers), kan geconcludeerd worden dat met gemiddeld 8 sessies de meeste resultaten worden geboekt. Mensen scoren op het vlak van de klachten veel lager na 8 sessies.

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij lichte tot complexe psychiatrische problemen. Na een verwijzing nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.