Onderwijs & Psychiatrie

Door ouders, hun kind én de basisschool intensief te ondersteunen, zorgen we ervoor dat het kind weer kan functioneren in de klas.

Man met kind. Spelen met bal bij tafeltennistafel. Kind kruipt op tafel

Wat is Onderwijs & Psychiatrie?

Kinderen van 6-12 jaar met complexe psychiatrische problemen kunnen daardoor vastlopen op school en in de omgang met vriendjes. Als andere begeleiding niet voldoende werkte, de schoolprestaties verder achteruit gaan en het kind ook op sociaal gebied achterblijft, dan kan het behandelprogramma Onderwijs & Psychiatrie helpen. Door zowel het kind als de ouders en de leerkracht in de klas intensief te ondersteunen, zorgen we ervoor dat het kind weer functioneert op school en zijn ontwikkeling kan worden voortgezet.

Type
1-op-1, Ambulant, Preventief, Groep
Leeftijd
6-12 jaar, 12-18 jaar
Behandelingsduur
Meerdere maanden, Half jaar
Frequentie
Dagelijks, Eens per week, Meerdere keren per week
Betalende partij
Zorgverzekering
Soort GGZ
Expertiseteam

Hoe werkt Onderwijs & Psychiatrie?

Dit onderwijszorgarrangement is een intensieve vorm van behandeling die wordt ingezet als kinderen niet of nauwelijks nog aan leren toekomen. Ze gaan weinig of helemaal niet naar school en lopen soms ook weg van huis. Ze hebben problemen met hun concentratie en het plannen van taken, maar ook met het accepteren van gezag en regels. Ze vinden het moeilijk om hun emoties in de hand te houden en missen de aansluiting bij leeftijdsgenoten; vaak worden ze gepest en hebben ze weinig zelfvertrouwen.

Onderwijs & Psychiatrie biedt ondersteuning aan jou, je kind en de groepsleiding in de klas:

  • We begeleiden de leerkracht op school

  • Je kind praat elke week met zijn begeleider

  • We bellen of mailen elke week met jou als ouder

  • Je kind krijgt vaardigheidstrainingen in groepsverband, waarin hij leert hoe hij het beste met zijn aandoening kan omgaan

  • Als gezin nemen jullie deel aan systeemtherapie

  • Indien gewenst krijgt je kind (en/of het gezin) daarnaast nog aanvullende therapie, zoals vaktherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR of individuele psychotherapie

  • Je wordt uitgenodigd voor ouderavonden over thema’s die voor jullie interessant zijn

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij lichte tot complexe psychiatrische problemen. Na een verwijzing nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.