Psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT)

PIT zorgt ervoor dat je kunt herstellen in je eigen leefomgeving en (zo lang mogelijk) thuis kunt zijn, als het tijdelijk niet zo goed met je gaat.

3 vrouwen in gesprek

Wat is Psychiatrische intensieve thuiszorg?

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg is een vorm van intensieve begeleiding door een verpleegkundige in je thuissituatie, die we inzetten als het niet zo goed met je gaat. Er kan een acute aanleiding zijn, maar het kan ook gaan om een langere periode van psychische problemen die steeds verslechteren.

PIT is een aanvulling op je reguliere behandeling, de normale contacten met je eigen behandelaar lopen gewoon door. Het doel van PIT is een opname te voorkomen of verkorten, een overbruggingsperiode tussen twee behandelingen door te komen, of de periode ná een opname te versoepelen zodat je eerder naar huis kunt.

Type
1-op-1, Ambulant, Preventief
Leeftijd
18 jaar en ouder
Behandelingsduur
Meerdere weken, Half jaar, Een jaar, Langer dan een jaar
Frequentie
Eens per week, Meerdere keren per week, In overleg
Betalende partij
Zorgverzekering
Soort GGZ
Expertiseteam

Hoe werkt Psychiatrische intensieve thuiszorg?

Er komt een PIT-verpleegkundige bij je thuis, die samen met jou je problemen in kaart brengt en met je overlegt wat er moet gebeuren om je situatie te stabiliseren en verbeteren. Alle PIT-verpleegkundigen werken volgens de principes van actieve herstelondersteuning. We bieden je emotionele steun en helpen je met het aanbrengen van structuur in je leven. We bewaken je medicijntrouw, zoeken mee naar een goede daginvulling, helpen je met praktische vragen en organiseren steun in je omgeving. We zijn er ook voor de ondersteuning van je familie/naasten. Alles is erop gericht de situatie te verbeteren, zodat je niet (opnieuw) hoeft worden opgenomen.

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij psychiatrische problemen. Na aanmelding nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.