Psychodiagnostisch onderzoek

Door zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen waar je psychische klachten vandaan komen, kunnen we je de best passende behandeling aanbieden.

2 vrouwen in gesprek. 1 voorkant. 1 achterkant

Wat is psychodiagnostisch onderzoek?

We voeren een psychodiagnostisch onderzoek uit als je vastloopt in je leven, maar niet precies duidelijk is waardoor dat komt. Door gericht verschillende onderzoeken uit te voeren, krijgen we inzicht in je geestelijke functioneren op allerlei gebieden. We analyseren bijvoorbeeld je intelligentie, je karakter, je sterke en zwakke kanten, je interesses en je vaardigheden.

Daarnaast kunnen we ook neuropsychologische functies onderzoeken, zoals je concentratie en geheugen, en gericht nagaan of er sprake is van een psychiatrische aandoening. Op basis van het psychodiagnostisch onderzoek kunnen we je een advies geven over welke (combinatie van) behandelvorm(en) bij je past.

Type
1-op-1, Ambulant
Leeftijd
Alle leeftijden
Behandelingsduur
Enkele uren per dag
Frequentie
Eenmalig, In overleg
Betalende partij
Zorgverzekering
Soort GGZ
Expertiseteam

Hoe werkt psychodiagnostisch onderzoek?

Een psychodiagnostisch onderzoek kan bestaat uit verschillende onderdelen. Afhankelijk van jouw hulpvraag bepalen we welke onderzoeken we doen:

  • Een intelligentieonderzoek geeft informatie over je denkvermogen. De test bestaat uit een groot aantal vragen en opdrachten, die je individueel moet beantwoorden. Het onderzoek duurt ongeveer 2½ uur

  • Een persoonlijkheidsonderzoek maakt duidelijk wat de invloed is van jouw karakter en je leefomgeving op je klachten. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten, interviews en/of testen

  • We voeren een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden of ontwikkelingsstoornissen uit als er al bepaalde vermoedens zijn, zoals ADHD, autisme, een psychose, trauma, depressie of angststoornis. Hiervoor gebruiken we gesprekken, interviews en testen

  • In een neuropsychologisch onderzoek bekijken we de relatie tussen de werking van je hersenen en je gedrag. We onderzoeken verschillende functies, zoals je concentratie, geheugen, planmatigheid, sociaal inzicht, leersnelheid en praktische vaardigheden. Daarvoor gebruiken we vragenlijsten en testen

Al onze bevindingen nemen we op in een onderzoeksverslag, waarin we ook een advies geven over een eventuele behandeling.

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij lichte tot complexe psychiatrische problemen. Na een verwijzing nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.