Psychotherapie

Psychotherapie is een vorm van behandeling die bedoeld is om psychische klachten te verminderen en beter hanteerbaar te maken. Hier staan gesprekken met de hulpverlener centraal.

2 vrouwen in gesprek. 1 voorkant. 1 achterkant

Wat is psychotherapie?

Bij psychotherapie staan gesprekken met de hulpverlener (psychotherapeut) centraal. De psychotherapeut lost niet zozeer problemen voor je op, maar helpt je om anders tegen nare dingen aan te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

De gesprekken die je voert gaan vaak over wat je denkt, voelt en hoe je handelt. Je krijgt hierdoor inzicht in hoe de klachten die je ervaart vaak samenhangen met dieper liggende problemen. Maar psychotherapie kan er ook voor zorgen dat je zelfvertrouwen of zelfstandigheid wordt versterkt. Of dat je emoties beter leert verwerken en uiten.

Type
1-op-1, Groep, Klinisch, Ambulant
Leeftijd
Alle leeftijden
Behandelingsduur
Meerdere maanden, Een jaar, Half jaar
Frequentie
Eens per week, In overleg
Betalende partij
Zorgverzekering
Soort GGZ
Mentaal Gezondheidscentrum, Expertiseteam, Topklinische ggz

Hoe werkt Psychotherapie?

Psychotherapie kent meerdere vormen. GGz Breburg past onder andere deze vormen van psychotherapie toe:

  • Bij cognitieve gedragstherapie ga je in op je manier van denken en handelen. We analyseren denk- en gedragspatronen en proberen bepaalde denkpatronen te doorbreken

  • EMDR is een behandeling die je helpt om een traumatische ervaring te verwerken. Deze behandeling is erop gericht om de samenwerking tussen je hersenhelften te verbeteren

  • Tijdens schematherapie leer je voelen wat je behoefte is en leer je hoe je daar op een gezondere manier voor op kunt komen

  • Bij Interpersoonlijke therapie gebruiken we gesprekken en oefeningen om bepaalde problemen te behandelen. Tijdens de behandeling kijken we naar welke mensen belangrijk voor je zijn. Welke rol hebben zij gespeeld tijdens het ontstaan van je klachten?

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij lichte tot complexe psychiatrische problemen. Na een verwijzing nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.