Cliëntenraad

De leden van de cliëntenraad praten namens alle cliënten mee over onderwerpen die voor hen allemaal belangrijk zijn. De cliëntenraad geeft de organisatie gevraagd en ongevraagd advies, bijvoorbeeld over zorgprogramma's, het eten, de huisregels of de veiligheid. In de cliëntenraad zitten mensen die uit eigen ervaring weten hoe het is om in behandeling te zijn bij de ggz. Daardoor voelen ze zich extra betrokken bij de belangen van onze cliënten.

Hoe werkt de zorg? Zorgkosten Mentaal Gezondheidscentrum
Twee vrouwen poseren

De Centrale Cliëntenraad heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter Tom Herregodts en de vicevoorzitter Cees van Gils.

Cliëntenraden

Naast een Centrale Cliëntenraad die zich bezighoudt met overkoepelende onderwerpen zijn er binnen alle zorggroepen van GGz Breburg ook cliëntenraden. Zij hebben dezelfde (advies) rechten en plichten, maar focussen zich in grotere mate op de eigen zorggroep. De cliëntenraden zijn van onschatbare waarde; zij staan erg dichtbij de cliënten en kunnen heel direct een goed beeld krijgen van de ontwikkelingen binnen GGz Breburg en hier ook snel over in gesprek met de directie van de zorggroep.

Cliëntmedezeggenschap

De basis van de cliëntmedezeggenschap is de ‘Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (rijksoverheid.nl)’. Deze wet regelt onder meer de onderwerpen waarover de organisatie (verzwaard) advies moet vragen aan haar cliënten.

In gesprek met de cliëntenraad

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een e-mail en dan plannen we een kopje koffie op ons kantoor aan de Lage Witsiebaan 4 in Tilburg. Omdat het cliëntencommissie en -raadswerk een vrijwillige functie is, kunnen we niet garanderen dat we altijd bereikbaar zijn, maar we beloven ons best te doen en ontvangen je graag.

Maak jij al gebruik van TIM?

TIM is een digitaal platform, opgezet door de cliëntenraden, speciaal voor cliënten om medezeggenschap breder mogelijk te maken. Via TIM kunnen cliënten meedenken over verschillende thema’s. Op dit moment zijn we bezig met het uitnodigen van cliënten, dit doen we per zorggroep. Heb jij nog geen uitnodiging ontvangen, maar wil jij alvast gebruik maken van dit platform? Meld je online aan of stuur een e-mail.

Heb je een vraag voor anderen?

Wanneer jij relevante informatie hebt, die je graag belicht wilt hebben vanuit cliëntperspectief, mag je mailen naar tim@ggzbreburg.nl. We zijn vooral op zoek naar interactieve berichten waarop cliënten kunnen antwoorden, meningen kunnen geven of het gesprek over kunnen aangaan met elkaar. Bovenstaande geldt natuurlijk ook als je als cliënt graag iets wilt delen of vragen op TIM. We horen dit graag van je.