Hoe werkt de zorg bij GGz Breburg?

GGz Breburg biedt hulp aan iedereen in Midden- en West-Brabant. Van preventieve hulp tot specialistische ggz bij complexe psychiatrische problemen. Heb jij hulp nodig? Zo regel je dat.

Cursusaanbod preventie Mentaal Gezondheidscentrum Expertiseteams
Man en twee vrouwen poseren

1. Maak een afspraak met je huisarts

Bij psychische problemen ga je eerst naar je huisarts, of (bij acute problemen buiten kantooruren) de huisartsenpost. De huisarts of de praktijkondersteuner kan je aanmelden bij GGz Breburg. Ook je bedrijfsarts, een medisch specialist of Bureau Jeugdzorg kan dat voor je doen. Heb je met spoed medische hulp nodig of is er sprake van (dreigend) geweld of gevaar? Bel dan meteen 112.  

Wist je dat je ook zonder verwijzing al bij ons terecht kunt? Onze Mentale Gezondheidscentra bieden (preventie)cursussen aan waarmee je zelf aan de slag kunt met je mentale gezondheid. Hier kun je terecht als je nog niet naar de huisarts wilt stappen of als je naaste een psychische kwetsbaarheid heeft.  

2. We nodigen je uit voor een verkennend gesprek

Nadat je bent aangemeld, nodigen we je uit voor een verkennend gesprek (pdf) in een van onze Mentale Gezondheidscentra. Samen brengen we jouw vraag in kaart en kijken we wie jou daarbij het beste kan helpen. Je voert dit gesprek met een behandelaar en eventueel een ervaringsdeskundige. We nodigen je nadrukkelijk uit om iemand mee te nemen die belangrijk voor je is, bijvoorbeeld jouw partner, een familielid of een goede bekende. Na het gesprek is duidelijk wat jouw vervolgstap is. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Hulp buiten GGz Breburg: bijvoorbeeld de praktijkondersteuner van je huisarts, een organisatie voor zorg en welzijn bij jou in de buurt of een andere ggz-organisatie

  2. Behandeling binnen een Mentaal Gezondheidscentrum: in het Mentaal Gezondheidscentrum bieden we individuele therapie, groepstherapie(.pdf) en online behandeling met een maximale duur van één jaar (zowel basis als specialistische ggz)

  3. Soms blijkt voor of tijdens je verkennend gesprek dat je intensievere behandeling nodig hebt. Dan verwijzen we je door naar één van onze expertiseteams of een andere gespecialiseerde ggz-organisatie

3. Je krijgt toegang tot het cliëntenportaal

Blijkt voor of tijdens jouw verkennend gesprek dat hulp van GGz Breburg het meest passend is? Dan krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek bij het Mentaal Gezondheidscentrum of expertiseteam. Vóór je intakegesprek krijg je al toegang tot het cliëntenportaal. Hiermee kun je meteen online aan de slag met jouw herstel.

4. Je krijgt een intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we jouw klachten en bekijken we wat jij nodig hebt voor jouw herstel. Dat kan een (kortdurende) behandeling zijn in een Mentaal Gezondheidscentrum, een behandeling in een van onze expertisecentra of een behandeling bij jou thuis. Soms is een opname in een kliniek nodig. Samen maken we een behandelplan, afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden. Hierbij gebruiken we de uitkomsten van de door jou ingevulde ROM-vragenlijst.

5. Start van jouw behandeling

Zijn we het eens over het behandelplan? Dan starten we met de behandeling. Samen zorgen we ervoor dat je weer plezier in het leven krijgt en jouw leven weer de baas wordt.

Veelgestelde vragen