Psychische problemen in de familie

Voor naasten van mensen met een psychiatrische problematiek, die ook weer beter voor zichzelf willen leren zorgen.

8 april 2024
3 vrouwen in gesprek

Over de cursus

Leven met een naaste met psychische problemen is zwaar. Iedereen die dit meemaakt kan meepraten over conflicten, overbelasting, machteloosheid, schaamte en de eenzaamheid die het met zich mee kan brengen. Veel naastbetrokkenen weten niet meer hoe ze moeten reageren. Dit maakt het zwaar te blijven zorgen voor een familielid of vriend(in) met psychische problemen. Deze cursus helpt je de lasten die het met zich meebrengt te verlichten. Thema’s die aan bod komen zijn: informatie over psychische problematiek, jouw rol als naastbetrokkene, anders leren denken, communicatie en grenzen stellen, methoden om problemen op te lossen en zorgen voor jezelf.

Start: maandag 8 april van 15.30 - 17.30 uur, 8 bijeenkomsten 1x per 2 weken.

Kennismaking

Voor de start van de cursus heb je een kennismakingsgesprek met de preventietrainer. Daarin krijg je informatie over de cursus en kun je vragen stellen. Samen met jou bekijken we of de cursus goed aansluit bij jouw wensen en verwachtingen. 

Kosten

Alle preventieve ondersteuning van het Mentaal Gezondheidscentrum wordt door de gemeentes gesubsidieerd en is voor deelnemers kosteloos. 

Locatie

Lage Witsiebaan 2b in Tilburg

Aanmelden

Meer informatie of alvast aanmelden? Neem contact op met Natasja Kleinjan via n.kleinjan@ggzbreburg.nl