Familie-ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundigen hebben zelf te maken gehad met psychiatrische problemen; familie-ervaringsdeskundigen hebben een naaste met een psychiatrische aandoening.

Twee vrouwen en man poseren

Steun voor familie en naasten

De familie-ervaringsdeskundige is op de eerste plaats zelf een familielid dat, voor jou herkenbare, ervaringen deelt. De ervaringsdeskundige heeft deze ervaringen inmiddels een plaats kunnen geven en zich ontwikkeld met vakinhoudelijke kennis over psychiatrie en zorg om zijn/haar ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen. Met deze waardevolle bagage kunnen ze anderen op een professionele manier helpen en ondersteunen in hun herstel. De ervaringsdeskundigen die wij inzetten, hebben daarvoor opleidingen en cursussen gevolgd om zich in deze rol (blijvend) te bekwamen.

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder Ervarings-deskundige

Biedt steun aan naasten van mensen die kampen met psychische of psychiatrische klachten. 

Welke rollen heeft familie-ervaringsdeskundige?

Op de eerste plaats biedt de familie-ervaringsdeskundige een luisterend oor. Je kunt je zorgen delen en samen bespreken hoe je kunt omgaan met de situatie waarin jij je bevindt. De familie-ervaringsdeskundige probeert je waar nodig te ondersteunen. Ook dagen ze andere zorgverleners uit (meer) herstel ondersteunend te werken. We merken dat contacten met ervaringsdeskundigen als hoopgevend en inspirerend worden ervaren.

De Familie-ervaringsdeskundige kan ook ingezet worden in
andere rollen, zoals:

  • Co-trainer in psycho-educatie of ander groepsaanbod voor familie/naasten

  • Bruggenbouwer in de triade (tussen cliënt, familie en zorgverleners)

  • Adviseur voor teams en management

  • Meedenker in beleidsontwikkeling