Hoe kan ik bijdragen aan de behandeling?

Familie en vrienden kunnen helpen bij het herstel van cliënten. Hierin zijn goede contacten tussen cliënt, naasten en hulpverleners belangrijk.

Hoe werkt de zorg? Behandelingen
Man en vrouw poseren

Familie en vrienden kunnen helpen bij het herstel van cliënten. Goed contact tussen cliënt, naasten en hulpverleners is belangrijk. We noemen deze groepen samen een ‘triade’ (drietal). Voor een goede samenwerking vragen wij aan cliënten wie kan helpen bij de behandeling en op welke manier. Wij raden cliënten ook altijd aan om een naaste mee te nemen naar de intake, want een goede start kan veel opleveren.

Als je naaste akkoord is, is deze welkom bij de eerste intake of kennismaking. In dat gesprek wordt besproken hoe je verder contact met elkaar gaat onderhouden.

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder samen werken aan herstel

Informatie met hulp en tips voor familie en naasten. 

Hoe word ik betrokken bij de behandeling? 

Tijdens de behandeling of zorg zijn er ook specifieke momenten waarop naasten een bijdrage kunnen leveren, bijvoorbeeld tijdens een evaluatie of een behandelplangesprek. Helaas vinden niet alle cliënten dat prettig. Soms maken zij de keuze iemand anders te betrekken of betrekken er liever niemand bij. We kunnen ons voorstellen dat dit lastig is. Wel vragen wij geregeld aan de cliënt of deze mening veranderd is. Wanneer dat het geval is, nemen we alsnog contact met je op.

Jouw steun, zowel moreel als praktisch, kan immers een belangrijke bijdrage leveren aan het herstelproces van je naaste. Net zoals het jou kan steunen wanneer je door contacten met zorgverleners en je naaste kunt volgen hoe de behandeling verloopt. Daarnaast is het van belang dat je relatie hersteld wordt zodat je ook weer ‘gewoon’ broer, zus, ouder, partner, kind of vriend kunt zijn. Om het contact goed te laten verlopen, helpt het ons wanneer je aangeeft wat je daar zelf voor nodig hebt. 

Magazine De Piramide

De Piramide verschijnt ieder kwartaal en is een magazine voor cliënten en hun naasten, gemaakt door cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan de communicatie tussen cliënten, naasten en medewerkers.

Veelgestelde vragen over behandeling