Wat kan ik betekenen voor mijn naaste?

Wanneer iemand psychische problemen heeft, kan dat een heftige ervaring zijn. Steun vanuit de omgeving is dan heel belangrijk, maar kan ook schaamte- of schuldgevoelens oproepen of angst om de eigen regie kwijt te raken of het kan allemaal te veel worden. Het kan zijn dat jouw naaste met psychische problemen zich dus juist terugtrekt of contact gaat vermijden. 

Cursussen voor naasten
Twee mannen en vrouw poseren

Meestal helpt het om een open houding aan te nemen, waarin je rustig blijft en vraagt wat de ander nodig heeft. Heb respect voor de eigen regie en geef aan dat je er bent, zonder dat je er druk op zet dat de ander contact met je moet hebben. In een triadegesprek kunnen we bespreken wat ieders wensen zijn voor het onderling contact.

Welke ondersteuning is er voor mij als naaste?

Als naaste is het belangrijk om ook goed voor jezelf te (blijven) zorgen. Daar helpen we je graag bij. 

  • Is er (nog) geen triadegesprek geweest en ben je op zoek naar de juiste manier om om te gaan met je naaste? Bespreek dit dan met een hulpverlener, familievertrouwenspersoon of familie-ervaringsdeskundige.

  • Via de Mentale Gezondheidscentra in de regio kan je ook deelnemen aan verschillende cursussen voor naasten. Deze cursussen helpen jou om om te gaan met de psychische kwetsbaarheid van je naaste en daarbij goed voor jezelf te (blijven) zorgen. 

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder samen werken aan herstel

Informatie met hulp en tips voor familie en naasten. 

Magazine De Piramide

De Piramide verschijnt ieder kwartaal en is een magazine voor cliënten en hun naasten, gemaakt door cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan de communicatie tussen cliënten, naasten en medewerkers.