Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze behandelingen zijn de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg van toepassing.

GGz Breburg app op Smarthone zichtbaar

De Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGz en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. Zo ook GGz Breburg. Je kunt de samenvatting lezen van de onderwerpen die in de voorwaarden beschreven staan.  

Bekijk ook de algehele algemene voorwaarden (.pdf) van GGZ Nederland.