Klokkenluidersregeling

GGZ Breburg wil zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In de klokkenluidersregeling staat onder meer beschreven hoe te melden, de mogelijkheden daartoe en de bescherming bij het melden van een misstand. Deze regeling biedt bescherming aan melders die te goeder trouw handelen en een (vermoeden van een) misstand melden.

Man zicht achter laptop en werkt geconcentreerd