Privacyverklaring

GGz Breburg vindt betrouwbare en veilige verwerking van persoonsgegevens zeer belangrijk, net als de juistheid en beschikbaarheid van informatie. Dat betekent ook dat je regie houdt over je eigen gegevens. Je mag van ons verwachten dat wij transparant zijn over wat wij doen met jouw persoonsgegevens en waarom wij dit doen. Hoe wij met jouw gegevens omgaan lees je op deze pagina.

GGz breburg app zichtbaar op Smartphone

Als je in contact bent met GGz Breburg kan er informatie over jou bij ons terecht komen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je bij ons solliciteert of als een huisarts jou bij ons aanmeldt. Maar denk ook aan het inschrijven voor een informatieavond bij GGz Breburg, of een vraag stellen via de website.

Bescherming en verwerking persoonsgegevens

Als je bij ons in behandeling bent of te maken hebt met onze dienstverlening, is de bescherming en verwerking van jouw persoonsgegevens de verantwoordelijkheid van GGz Breburg. De bescherming van persoonsgegevens is noodzakelijk om goede zorg of dienstverlening te kunnen bieden. Je mag er op vertrouwen dat jouw persoonsgegevens bij ons in goede, veilige handen zijn en dat we alleen die gegevens van jou vragen die nodig zijn.

GGz Breburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door ons. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

GGz Breburg heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. GGz Breburg neemt privacy serieus en werkt dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken persoonsgegevens als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze persoonsgegevens die je aan ons toevertrouwt gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan aangegeven. Ook delen of verkopen wij deze persoonsgegevens niet met of aan derden tenzij dit nodig is vanuit wettelijke verplichtingen of je hier ons duidelijke toestemming voor hebt gegeven.

Veelgestelde vragen over privacy