Privacyverklaring website

Als je onze website bezoekt verwerken wij een aantal gegevens. Om jouw sollicitatie te kunnen afhandelen zijn er bijvoorbeeld persoonsgegevens nodig, of als je een formulier instuurt via deze website, dan verzamelen, bewaren en verwerken wij ook persoonsgegevens. En als je de cookies accepteert, slaan wij ook bepaalde gegevens op.

Man voert videogesprek op de bank via de laptop

GGz Breburg is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wanneer je deze website gebruikt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij bewaren, waar wij die bewaren, hoe lang en waarom. Dit alles in het belang van jouw privacy.

Wanneer bewaren wij jouw gegevens?

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

GGz Breburg verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan partijen die ons helpen bij het optimaliseren van onze diensten of aan partijen waaraan wij wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen. Met bedrijven die de gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staat:

  • dat wij verwachten dat onze partners op dezelfde manier met de gegevens omgaan als wij;

  • dat wij willen weten welke personen er binnen de organisatie bij de gegevens kunnen.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

GGz Breburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op: communicatie@ggzbreburg.nl.

Persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar

In principe verzamelen wij geen persoonsgegevens van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of een verzorger. Helaas is het voor ons moeilijk om te controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Daarom raden wij ouders en verzorgers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen. Denk je dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een kind zonder jouw toestemming? Dan kun je een e-mail sturen naar communicatie@ggzbreburg.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Natuurlijk kan een verwijzer wel persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar via ons verwijsformulier doorgeven. Hiervoor heeft hij natuurlijk wel je toestemming of toestemming van je ouders verkregen.

Ik wil de gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die zijn verzameld via deze website

Als wij persoonsgegevens van jou hebben verkregen via deze website, bijvoorbeeld doordat je hebt gereageerd op een vacature of hebt ingeschreven voor een referaat, dan heb je een aantal rechten:

  • Je mag jouw persoonsgegevens inzien

  • Je mag jouw persoonsgegevens wijzigen

  • Je mag jouw persoonsgegevens laten verwijderen

  • Je mag jouw toestemming om persoonsgegevens te verwerken intrekken

  • Je mag ons vragen om alle gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een andere instantie toe te sturen

Als je gebruik wilt maken van één van deze rechten, kun je een e-mail sturen naar communicatie@ggzbreburg.nl. Om er zeker van te zijn dat jij de persoon bent die het verzoek heeft aangevraagd, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze gegevens hebben wij niet nodig. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken.  Na verwerking van je verzoek, vernietigen we de kopie van jouw identiteitsbewijs.

Vind je dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan eerst contact op met onze klachtenfunctionaris. Daarna kun je, indien nodig, een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. Deze partij heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Geautomatiseerde besluitvorming

GGz Breburg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die gevolgen kunnen hebben voor personen. Een geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een computerprogramma of een computersysteem een besluit maakt.

Wijzigingen in de verklaring

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.