Ik ben zorgprofessional, waar kan ik terecht voor hulp en advies?

Zo'n veertig procent van de Nederlanders die overlijdt door suïcide, was in behandeling bij de geestelijke gezondheidszorg. Dit maakt dat veel hulpverleners er in hun werk mee te maken krijgen. Mensen met gedachten aan zelfmoord willen vaak niet dood; ze willen dat de problemen en nare gedachten stoppen.

Vind je het lastig om met een (vermoedelijk) suïcidaal persoon in gesprek te gaan? Er zijn verschillende cursussen om je daarbij te helpen. Kijk voor meer informatie bij de 113 Academy.

Wat kan ik doen als zorgprofessional?

  • Probeer eerst het gesprek aan te gaan. Praten lucht vaak erg op

  • Vind je het lastig om zelf in gesprek te gaan, schakel dan iemand uit zijn of haar omgeving in

  • Indien mogelijk en van toepassing; zoek contact met een betrokken behandelaar

  • Vraag hulp en ondersteuning bij het Kennisnetwerk Suïcidepreventie door te mailen naar suicidepreventie-extern@ggzbreburg.nl

  • Heb je een vraag of maak je je zorgen om iemand die aan zelfdoding denkt? Dan kun je contact opnemen met de Overleg- en Advieslijn van 113 Zelfmoordpreventie. De lijn is iedere werkdag bereikbaar tussen 10.00 - 16.00 uur op 020 - 3113 888 of per mail via overlegenadvies@113.nl

  • Bel 112 bij een acute situatie

Pijn aan de zijlijn

Hoe is het om te werken met mensen die niet meer willen leven? Wat doet het met je als je cliënt overlijdt door suïcide? Hoort het bij het werk? En hoe geef je zo'n ingrijpende gebeurtenis een plekje? GGz Breburg belicht met de interviewbundel Pijn aan de zijlijn een uitermate belangrijk thema: het perspectief van de hulpverlener. 

Pijn aan de Zijlijn

Bekijk hier het inkijkexemplaar met ervaringsverhalen van zorgprofessionals. Of bestel de bundel online.

Ketensamenwerking

GGz Breburg werkt op het gebied van suïcidepreventie nadrukkelijk samen met partners in het sociaal domein: preventie is een gezamenlijke taak en alleen door de keten te versterken kunnen we resultaten boeken. Samen met onder andere 113, gemeenten en GGD geven we hier vorm aan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Kennisnetwerk Suïcidepreventie.  

Ons team Preventie geeft ook voorlichtingen en trainingen over suïcidepreventie aan docenten op scholen. Interesse? Stuur een mail naar preventie@ggzbreburg.nl of bel 088 - 033 41 00 (Mentaal Gezondheidscentrum). 

ZONMW

Het ZONMW heeft voor twee pijlers een subsidie beschikbaar gesteld voor suïcidepreventie. De eerste pijler heeft betrekking op suïcidepreventie in de zorg, waarbij het onder andere van belang is na te denken hoe wij cliënten met suïcidale klachten in de zorg zo goed mogelijk kunnen monitoren. De tweede pijler richt zich op samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein. Er is een wereld te winnen als er integraler wordt samengewerkt en hierbij bijvoorbeeld ook de GGD, het onderwijs, welzijn en gemeenten worden betrokken. ZONMW heeft twee voorbereiden workshops georganiseerd waar ook GGz Beburg aanwezig is.

Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit

Akwa GGZ heeft de handreiking ‘Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit’ gepubliceerd op GGZ Standaarden. Met praktische tips geschreven vanuit cliënten, naasten, nabestaanden én professionals die reflecteren op hun eigen ervaring, en onder andere gebaseerd op de zorgstandaarden Naasten en Suïcidaal gedrag.

De handreiking geeft professionals houvast voor het constructief samenwerken met en het ondersteunen van naasten bij suïcidaliteit.

Cees over impact suïcide

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Veelgestelde vragen over suïcide