Wet Verplichte ggz

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. De Wet verplichte ggz maakt het dan mogelijk om onvrijwillige zorg bij een zorginstelling of thuis te geven.

Man leest folder GGz Breburg achter tafel

Meer zeggenschap over jouw behandeling

Een van kenmerken van de Wvggz is dat mensen die verplicht behandeld worden, meer te zeggen krijgen over hun behandeling:

  • Hulpverleners moeten regelmatig met jou overleggen en de zorg samen evalueren

  • Je hebt het recht om aan te geven welke zorg en behandeling de voorkeur heeft

  • Hulpverleners moeten hier zo veel mogelijk aan voldoen, tenzij jouw wensen in strijd zijn met goed hulpverlenerschap

Het voordeel van onvrijwillige zorg thuis is dat je makkelijker contact houdt met familie en vrienden en je kan blijven deelnemen aan de samenleving. Alleen als het in je eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor jou zelf en jouw omgeving, of als je zelf niet wil, kan opname in een instelling zoals GGz Breburg een betere oplossing zijn.

Bekijk video Wvggz

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Wanneer komt verplichte zorg tot stand?

Verplichte zorg, ook wel onvrijwillige zorg genoemd, wordt verleend door GGz Breburg vanuit de Wet verplichte ggz. Hiervoor moet een aanleiding zijn. De Wvggz geldt voor cliënten als hun gedrag:

  • Het gevolg is van een psychische stoornis

  • Leidt tot ernstig nadeel voor de betrokkene zelf of voor anderen

  • En verplichte zorg de enige manier is om dat ernstige nadeel weg te nemen (geen vrijwillige mogelijkheid, geen minder bezwarend alternatief, proportioneel en effectief)

Hoe komt verplichte zorg tot stand?

De crisismaatregel en de zorgmachtiging zijn de twee procedures om tot verplichte zorg te komen. Die komen meestal tot stand nadat contact is opgenomen met het centraal crisis meldpunt van de gemeente, of na contact met een crisisnummer zoals 112, de politie of een ggz-crisisdienst.

Indien een crisismaatregel of zorgmachtiging wordt afgegeven kan het zo zijn dat de betrokkene ook met ons, GGz Breburg, te maken krijgt. Voor deze groep hebben we een folder (.pdf) gemaakt, gericht op zowel de betrokken cliënt als naasten. 

Per gemeente zijn er verschillen in het proces om te komen tot verplichte zorg, maar op hoofdlijnen is dit proces hetzelfde. Zie de informatie op de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

De infographic 'Wet verplichte ggz in vogelvlucht' (.pdf) laat zien hoe en wanneer een zorgmachtiging of crisismaatregel tot stand komt, hoe die wordt uitgevoerd en wie daarbij allemaal bij betrokken zijn. 

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder Verplichte zorg

Lees meer over verplichte zorg.

Veelgestelde vragen over Wvggz