Centralisatie van deel van onze klinische zorg

25 juni 2024

Centralisatie van onze HIC’s en CVS 

Onze klinische afdelingen Centrum voor Veerkracht en Stabiliteit (CVS) en onze twee High Intensive Care (HIC) afdelingen hebben te maken met een niet op te lossen tekort aan regiebehandelaren en specialisten. In de huidige situatie kunnen we niet blijven voldoen aan de landelijke eisen die gelden voor HIC-zorg en is op korte termijn ingrijpen onvermijdelijk geworden.  

Oplossing in centralisatie  

Zowel CVS als de HIC heeft een kliniek in Tilburg en in Breda. We zien een oplossing in het centraliseren van het aanbod op ieder 1 locatie. Centraliseren maakt het voor medewerkers makkelijker om voor elkaar in te vallen, inhoudelijk onderwerpen met elkaar te delen, elkaar op te vangen en expertise te delen. Zo kan de kwaliteit van zorg gewaarborgd worden en houden we onze zorg toegankelijk.  

HIC in Tilburg, CVS in Breda 

We gaan ons klinische aanbod van CVS centraliseren op de locatie Poolseweg in Breda en de HIC centraliseren op locatie Jan Wierhof in Tilburg. We voeren daarnaast een structurele beddenreductie van 50 HIC-bedden naar 35 HIC-bedden door. Deze bedden zijn beschikbaar voor alle inwoners van de regio Breda/ Tilburg die dat nodig hebben. 

Voldoende bedden  

Ook met minder bedden kunnen we de zorg blijven bieden die nodig is. De HIC is een plek waar mensen stabiliseren, maar niet herstellen. Door beter te sturen op instroom en doorstroom zijn we ervan overtuigd dat we de HIC-capaciteit in de nieuwe vorm veel effectiever kunnen inzetten. 

Tijdspad 

De verhuizing is nog niet definitief. Het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) moet nog instemmen. Omdat we grote moeite hebben om de minimale personeelsbezetting deze zomer op de HIC rond te krijgen, is snelheid wel geboden. We bereiden dan ook alvast zoveel mogelijk voor om de verhuizing zo snel mogelijk plaats te laten vinden wanneer we het akkoord van de ROAZ binnen hebben.  

De planning voor de verhuizing is als volgt:  

  • Centrum Veerkracht en Stabiliteit in Tilburg verhuist naar de Poolseweg in Breda op 1 juli.  
  • De HIC Breda verhuist op 1 augustus naar Jan Wierhof in Tilburg (onder voorbehoud van instemming van het ROAZ). 

De SPOR blijft in Breda 

De SPOR (Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte) zal wel in Breda blijven. Ook de crisisdienst en het IHT team (intensieve behandeling bij crisis thuis) blijven gewoon in Breda gevestigd. In de aanmelding, triage en beoordeling verandert er in de regio Breda niks. 

Gevolgen voor cliënten en verwijzers 

Korte termijn:  

De dag van de verhuizing en de dag erna (1 en 2 augustus) nemen we geen nieuwe cliënten op. De noodbedden blijven gewoon doordraaien, ook op 1 en 2 augustus. 

Lange termijn: herontwerpen keten voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen  

De problemen rond de HIC laten zien dat de zorgketen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen verbeterd kan worden. GGz Breburg was al bezig met het uitwerken van een lange termijn plan om de klinische zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen ook in de toekomst beschikbaar te houden. We kijken hiernaar met verschillende stakeholders om samen tot een sluitende keten in de acute zorg te komen.  

Deeltijd CVS

Bovenstaande info gaat over ons klinische aanbod. De deeltijd CVS blijft beschikbaar in zowel Tilburg (Mendelssohnstraat) als Breda (Poolseweg).