Contractering zorgverzekeraars 2024

20 november 2023
Man luistert

GGz Breburg sluit elk jaar een contract met alle zorgverzekeraars. Net als vorige jaren is GGz Breburg nog volop in onderhandeling met hen om goede contracten af te kunnen sluiten voor 2024. Op dit moment is er een principeakkoord met CZ, ENO, Zorg en Zekerheid, ASR, DSW, ONVZ, Menzis, Caresq en VGZ gesloten. Met Zilveren Kruis zijn we nog in gesprek, we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we ook met Zilveren Kruis een contract zullen afspreken voor 2024.

Daarnaast is in Nederland wettelijk bepaald dat, mochten verzekeraar en aanbieder geen contract afsluiten voor 2024, de verzekerde die al in behandeling is deze voort mag zetten bij de aanbieder zonder geconfronteerd te worden met extra kosten. De zorgverzekeraar zal gedurende 2024 de kosten van de lopende behandeling volledig vergoeden en kan de verzekerde ook niet dwingen om naar een andere aanbieder over te stappen.

Vragen vanuit cliënten

Op de websites van de zorgverzekeraars wordt het meest accuraat bij gehouden wat de contractstatus is, dus als cliënt kun je bij hen terecht als je vragen hebt. Heb je dan nog specifiek vragen over behandelkosten bij GGz Breburg, stel ze dan via behandelkosten@ggzbreburg.nl