Het jaarverslag 2023 is uit

Ontdek de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen van GGz Breburg in 2023.

1 mei 2024

Het jaarverslag 2023 is uit. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 geweest?

Toekomstbestendige specialistische ggz

2023 stond in het teken van het verder ontwikkelen van hoogwaardige specialistische ggz die toekomstbestendig is. We hebben grote stappen gezet, zoals de uitbreiding van onze Mentale Gezondheidscentra en het verbreden van de inzet van het verkennend gesprek om lange wachttijden aan te pakken.

Doorontwikkeling besturingsmodel

In bestuurlijke zin hebben we ons gericht op het verbeteren van het besturingsmodel, met meer aandacht voor onze medewerkers en een betere onderlinge samenwerking. Dit heeft geleid tot positieve resultaten, waarover je meer kunt lezen op bladzijde 6 van ons jaarverslag.

Ruimte geven in 2024

GGz Breburg heeft afgelopen jaren veel en ingrijpende veranderingen doorgevoerd. We zien dat dit erg veel is. Zeker in een tijd van personeelskrapte. Daarom starten we in 2024 geen nieuwe initiatieven, maar geven onszelf de ruimte om de mooie nieuwe initiatieven die we afgelopen twee jaar hebben opgezet verder uit te bouwen en keuzes te maken in ons zorgaanbod.