Opnieuw TOPGGz-keurmerk voor PersonaCura van GGz Breburg

21 maart 2024

PersonaCura, het Topklinisch Centrum voor Persoonlijkheids- en Ontwikkelingsstoornissen bij Senioren, heeft op 7 december opnieuw het TOPGGz-keurmerk ontvangen. Het keurmerk was in juni al formeel door het TOPGGz-bestuur toegekend. De feestelijke uitreiking vond plaats tijdens het uitverkochte symposium ’Ouderenpsychiatrie: je herkent alleen wat je kent: Persoonlijkheidsstoornissen, Autisme en ADHD bij ouderen’ in de LocHal in Tilburg.

Het TOPGGz-keurmerk werd officieel uitgereikt door Monique van Bueren, senior adviseur van Stichting Topklinische GGz. “Het voor de tweede keer behalen van deze certificering is een grote prestatie. De tweede keer moet je bewijzen dat je weer een ontwikkeling hebt doorgemaakt en dat heeft het team van PersonaCura overtuigend laten zien. Met wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling draagt PersonaCura niet alleen bij aan de ggz maar ook aan de velden eromheen. Hiermee bieden zij een grote groep cliënten weer hoop en perspectief op herstel. Daarom kennen wij het keurmerk weer van harte toe.”

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Alex de Ridder:  “Een heel groot compliment voor het team van PersonaCura. De laatste tijd is GGz Breburg vooral in het nieuws met onze beweging naar vraaggerichte, transdiagnostische zorg om zo de ggz toegankelijk te houden. Maar waar het echt om draait is passende zorg. En soms is juist hoogspecialistische behandeling datgene wat nodig is. Topklinische zorg neemt hierin een bijzondere positie, want alleen met innovatie en wetenschappelijk onderzoek kunnen we de ggz doorontwikkelen. Ik ben er oprecht trots op dat GGz Breburg hier op deze manier haar steentje aan bijdraagt.”

Over PersonaCura

PersonaCura biedt hoogspecialistische diagnostiek en behandeling aan 60-plussers met een psychiatrische hulpvraag en persoonlijkheids- en/of ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of ADHD. Ouder worden betekent vaak omgaan met verlies van gezondheid, van naasten, van zelfstandigheid. Voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek, autisme en/of ADHD is dat een extra zware opgave. PersonaCura biedt een hoopvol perspectief. Daarnaast doet de afdeling wetenschappelijk (promotie-)onderzoek en werkt nauw samen met Tilburg University. Ook houdt PersonaCura - zoals past bij een topklinisch afdeling - zich bezig met kennisdeling met andere professionals, het ontwikkelen van nieuwe behandelvormen voor senioren en het effect onderzoeken van bestaande behandelvormen.

Symposium

Arjan Videler, manager behandeling PersonaCura: “We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de uitbreiding van ons aanbod voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen, autisme en ADHD. De verlenging van het TOGGz-keurmerk is een mooie erkenning van de inzet van al onze medewerkers. Naast dat we verheugd zijn over de verlening van ons keurmerk, kijken we ook terug op een zeer geslaagd symposium. Met dit symposium nam GGz Breburg afscheid van Karin Delescen en bedankte haar hiermee voor haar grote bijdrage aan de Nederlandse ouderenpsychiatrie in de afgelopen decennia. De ouderenpsychiatrie heeft zich in de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een eigen specialisme. De expertise heeft zich uitgebreid van de psychogeriatrie naar psychiatrische aandoeningen, zoals angst- en stemmingsstoornissen en de laatste jaren naar persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrumstoornissen en ADHD. Het symposium nam de aanwezigen in één middag mee in de diagnostiek en behandelmogelijkheden voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen, autismespectrumstoornissen en ADHD."

 Twee TOPGGz-afdelingen

GGz Breburg heeft twee TOPGGz-keurmerken. Ook ons Topklinisch Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid (CLGG), waar cliënten behandeld worden die kampen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten, bezit sinds 2014 het keurmerk. Met beide certificeringen bevestigt GGz Breburg haar positie als toonaangevende organisatie in de geestelijke gezondheidszorg.