Samen van Start wint interne Bewogen Deuren Award

10 oktober 2023

Bij GGz Breburg werken we dagelijks aan innovatieve, herstelgerichte zorg. Met de jaarlijkse uitreiking van de interne Bewogen Deuren Award inspireren we elkaar om tot slimme, cliëntgerichte oplossingen te komen. Op 10 oktober, dag van de mentale gezondheid, werd de award feestelijk uitgereikt aan Team Ontwikkeling met het project Samen van Start. Alex de Ridder: “Een innovatief project dat goed aansluit bij de behoeften van jongeren die in de knel zitten en dat ook breder binnen GGz Breburg ingezet kan worden.”

E-healthplatform

Met Samen van Start gaan jongeren voor aanvang van hun diagnosegerichte behandeling al van start op het e-healthplatform Minddistrict. Projectleider Wendy Verhoeven: “We merkten binnen Team Ontwikkeling dat jongeren soms lang moeten wachten op behandeling na intake. Als zij vervolgens met deze behandeling konden starten bleken we eerst aandacht te moeten besteden aan allerlei omliggende factoren die de psychische klachten uitlokken of verergeren. Bijvoorbeeld financiële problemen, slaapproblemen, belemmerende zaken in leefstijl en/of weekstructuur. Zij geven zelf ook aan graag daar eerder mee aan de slag te gaan, maar niet goed te weten hoe.”

Digitalisering en eigen regie

Projectleider Gina de Visser vult aan: “Daarom zijn we begonnen met Samen van Start. Samen met de jongere bespreken we welk domein de meeste aandacht verdient en uit welke modules van Minddistrict ze kunnen kiezen die daarop aansluiten. Jongeren kunnen zo in de periode dat ze wachten op de meer diagnosegerichte behandeling alvast digitaal aan de slag onder begeleiding van een behandelaar van de digitale poli. Voor ons is dit een geweldig voorbeeld van hoe je herstelgerichte en cliëntgerichte zorg kunt combineren met digitalisering en eigen regie. Jongeren zijn zo ontzettend handig met hun telefoon en zijn op deze manier veel flexibeler wanneer ze hiermee aan de slag kunnen. Ook is de wachtlijst daarmee geen lijst met wachtenden meer, maar een club met jongeren die al aan de slag zijn met waar het voor hen over moet gaan. Zo gaat het meteen over eigen regie en wordt de behandeling daarna efficiënter en effectiever.” De pilot wordt wegens succes uitgebreid naar vijf andere teams binnen GGz Breburg.

Bewogen Deuren

De interne Bewogen Deuren Award is geïnspireerd op het kunstproject Bewogen Deuren waarmee GGz Breburg de beweging naar 0 separaties zichtbaar heeft gemaakt. De overbodig geworden separeerdeuren van de HIC gingen eruit en werden gebruikt als canvas. Medewerkers en cliënten kwamen samen om hun mening of verhaal over separeren eigenhandig op de deuren te zandstralen. De bewerkte deuren zijn in één groot kunstwerk samengebracht op locatie Jan Wierhof in Tilburg.

GGz Breburg looft ook jaarlijks een externe Bewogen Deuren Award uit aan een organisatie die zich inzet voor het terugdringen van verplichte zorg en isolatie.