Tijdelijk geen reguliere aanmeldingen voor jeugd van 7 tot 18 jaar Tilburg

5 februari 2024
3 kinderen rennen

Tot onze grote spijt kan een aantal van onze ambulante jeugdteams in Tilburg vanwege personeelstekorten geen nieuwe cliënten aannemen binnen een passende wachttijd. Omdat iedereen recht heeft op de juiste behandeling hebben wij afspraken gemaakt met samenwerkingspartners in de regio zodat er wel gespecialiseerde ggz behandeling geboden kan worden. Onze ambulante jeugdafdelingen zullen hierin soms wel een (deel)aanbod leveren. 

Wat betekent dit?

Reguliere aanmeldingen

Reguliere aanmeldingen voor jeugd tussen de 7 en 18 jaar kunnen momenteel niet bij GGz Breburg gedaan worden. In deze gevallen kan een aanmelding bij een van onze ketenpartners (o.a. Sterk Huis, Youz, stichting de As, de Viersprong, Amarant) overwogen worden. Onze ketenpartners zijn op de hoogte van onze tijdelijke stop op reguliere aanmeldingen. Reguliere aanmeldingen voor Eetstoornissen en voor het team Het Jonge Kind (0 - 6 jaar) kunnen wel gedaan worden. 

Spoedaanmeldingen

Voor spoedaanmeldingen in regio Tilburg van jeugd van 7 tot 18 jaar kan nog wel verwezen worden naar GGz Breburg. Een spoedaanmelding is een aanmelding waarbij sprake is van een crisissituatie met een verhoogd suïciderisico waardoor op korte termijn behandeling ingezet dient te worden (NB: bij acuut (suicide)gevaar aanmelding bij de crisisdienst). Deze aanmeldingen worden voorlopig inhoudelijk verdeeld  over De Viersprong, Sterk Huis en de ambulante teams in Breda die Sggz behandeling kunnen bieden. Deze casussen komen dus voorlopig niet bij de ambulante jeugdteams in Tilburg in behandeling. Op deze manier kan er wel op korte termijn behandeling geboden worden voor de cliënten die dit nodig hebben. 

Aanmeldingen via Crossroads

Aanmeldingen die via Crossroads verlopen worden inhoudelijk aan de aanmeldtafel besproken waarbij wordt gekeken naar een passende plek voor behandeling bij een van onze ketenpartners en eventueel (deel)modules bij GGz Breburg. 

We streven ernaar om deze tijdelijke stop op reguliere aanmeldingen zo kort mogelijk te houden. In de komende periode gaan we ook met verschillende interne en externe partijen in gesprek voor een structurele samenwerking zodat we in de nabije toekomst ondanks de krapte op de arbeidsmarkt passende behandelingen kunnen blijven bieden.