Bestuur en Organisatie

GGz Breburg wordt aangestuurd door twee bevlogen bestuurders. Daarnaast is er een 6-koppige Raad van Toezicht, die de Raad van Bestuur adviseert en controleert.

Raad van Bestuur - Alex de Ridder Julliette van Eerd

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid van GGz Breburg. De leden leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Onze Raad van Bestuur bestaat uit twee personen:

  • Alex de Ridder, lid Raad van Bestuur

  • Julliëtte van Eerd, voorzitter Raad van Bestuur*

*Julliette van Eerd is per 1 januari 2024 vertrokken als bestuurder bij GGz Breburg. Totdat de nieuwe bestuurder start, zijn Rob Jaspers als interim-voorzitter en Ruud van den Barselaar tot interim-CFO in de raad van bestuur benoemd.  

Contact Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bereikbaar via het secretariaat op (088) 016 11 12.

Reglement Raad van bestuur

Reglement Raad van bestuur.

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht beoordeelt elk jaar een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur, waaronder de strategische koers van GGz Breburg, de begroting en de jaarrekening. De raad is zo samengesteld dat zij onafhankelijk en kritisch kan functioneren. De leden onderhouden goede, regelmatige contacten met onder andere de cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Visie, verantwoording en reglement
Leden Raad van Toezicht

Voorzitter: Paul de Schipper  

Leden: Anton Zuure, Saskia Langbroek, Wiepke Cahn, Bram de Klerck en Tanja Enninga.