Onze samenwerkingen

Samen staan we het sterkst in mentale gezondheid. Daarom werken we actief samen met deze partners.

Man en vrouw poseren

Fameus

GGz Breburg heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de professionele inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg. In centrum Fameus hebben we al onze activiteiten rondom herstel en ervaringsdeskundigheid gebundeld.

Crossroads

Eén aanmeldpunt, één aanpak, één budget: in de regio Hart van Brabant werken we samen aan betere hoogspecialistische jeugd- en crisiszorg. In Crossroads bundelen Amarant, GGz Breburg, Sterk Huis, en De Viersprong hun krachten. Samen zijn we dé expert op het gebied van hoogcomplexe zorg voor kinderen en gezinnen.

Frits

Bij Frits kunnen mensen met een ontwrichtende ervaring tot rust komen en aan hun herstel werken om gesterkt weer terug de maatschappij in te stappen. Naast de gebouwen is er 12 hectare aan natuur waar de gasten hun rust kunnen vinden. Frits heeft 12 logeerplekken. Aan dagprogramma’s kunnen maximaal 30 mensen deelnemen.

EPA-Pilot

Het FACT-team van GGz Breburg werkt samen met Toegangsteam Tilburg Noord West. Dit doen zij onder de naam: FACT+ Tilburg Noord West (.pdf). Samen bieden zij hulp aan cliënten die naast psychische problemen ook problemen ondervinden op het gebied van werk, het sociale netwerk en de woonsituatie. Doordat de professionals in één team samenwerken, kan er makkelijker en sneller gehandeld worden naar wat de cliënt nodig heeft om het leven de baas te blijven.