Voorloper in de ggz

GGz Breburg is regelmatig initiatiefnemer geweest in de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit onderzoek, innovatie en onze topklinische centra werken we elke dag aan verbetering van zorg. Hieronder enkele voorbeelden van onze zorginnovaties.

Twee vrouwen poseren

Wij zien de mens

Wie zich tot GGz Breburg wendt is niet alleen cliënt, maar een compleet mens. Een mens met een eigen plek, een eigen beleving en een eigen behoefte. Met mensen die voor hem of haar belangrijk zijn. Met unieke eigenschappen en eigen kracht. 

De vraag van de burger centraal

GGz Breburg heeft Mentale Gezondheidscentra, waar we starten met een Verkennend gesprek. We zoeken samen naar het juiste antwoord op de vraag, passend bij het unieke verhaal en behoefte van de cliënt. Deze werkwijze is opgenomen in het landelijk Integraal Zorgakkoord (IZA) en leidraad voor alle ggz-instellingen in Nederland.

Niet meer separeren

We voerden als eerste ggz-instelling High & Intensive Care (HIC) in, een nieuwe manier van crisiszorg zonder separeren.

Suïcidepreventie

We maken deel uit van een regionaal project om het aantal suïcides in Noord-Brabant terug te dringen.

Samen

Met de cliënt, verwijzers, maar ook met andere zorgpartijen in de wijk. Met al deze partijen zoeken we actief de samenwerking op om tot de beste zorg te komen. 

Aanbieden van hoogspecialistische zorg

GGz Breburg heeft twee topklinische centra opgezet die hoogspecialistische zorg bieden. Dit is voor cliënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen. Deze centra werken aan nieuwe behandelingen, op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Herstellen samen met naasten en hulpverleners

We ontwikkelden met steun van landelijke experts en andere instellingen een nieuwe aanpak voor de langdurige klinische zorg: Active Recovery Triad (ART).

Studenten betrekken bij zorgproces

We hebben twee Kennis Innovatie Centra (KIC) opgericht, waar studenten samen met ervaringsdeskundigen werken aan verbeteringen in ons zorgproces. Avans Hogeschool Verpleegkunde en Sociale Studies, Fontys Hogeschool Verpleegkunde, ROC Tilburg, Vitalis College en de opleiding tot Verpleegkundig Specialisten (GGZVS) participeren in de KIC.

Werken aan een toekomstbestendige zorgsector

GGz Breburg is actief betrokken bij en partner van de Zorgacademie. Dit is een netwerkorganisatie van zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid, die via diverse projecten werken aan een toekomstbestendige zorgsector.

Verbeteren van behandelresultaten 

GGz Breburg wil de nieuwste behandelingen aanbieden, die hun effect in de praktijk hebben bewezen. Daarom nemen we actief deel aan wetenschappelijk onderzoek. Via het Wetenschapshuis GGz Breburg delen we de kennis, zodat we onze behandelresultaten kunnen verbeteren.

Dichtbij

Herstellen doe je bij voorkeur thuis, met de mensen die belangrijk voor je zijn. In al zijn facetten sluiten we zo dichtbij mogelijk aan bij de beleving en behoefte van de cliënt, maar ook bij die van de partners in het netwerk.

Herstellen doe je bij voorkeur thuis

Intensive Home Treatment (IHT) is een vorm van crisiszorg in de ggz. Het doel is om zo veel en zo intensief als nodig crisiszorg te organiseren, samen met naasten, zodat een verblijf in de kliniek alleen in uiterste nood wordt ingezet. Vandaar onze kernboodschap: herstellen doe je bij voorkeur thuis en met de mensen die belangrijk voor je zijn.