Preventieaanbod Jeugd Breda

Het CJG Breda, GGD West-Brabant, GGz Breburg en Surplus Jongerenwerk slaan de handen ineen om de mentale gezondheid van de Bredase jeugd een steuntje in de rug te geven. Samen geven we preventietrainingen op scholen en in de wijk.

Kinderen op speeltoestel. Vrouw kijkt

Samen helpen we kinderen en jongeren om sterker en positiever in het leven te staan. Dat doen we door actieve preventietrainingen aan te bieden op school en in de wijk. De gemeente Breda bekostigt dit aanbod, waardoor de trainingen kosteloos zijn voor scholen en deelnemers.

Een doorverwijzing is niet nodig, aanmelden kan direct bij de school,  via preventie@ggzbreburg.nl of bij een van de samenwerkende partijen. Voorafgaand aan de cursus vindt met iedere deelnemer en ouder(s)/verzorger een kennismakingsgesprek plaats. 

Voorlichting en deskundigheidsbevordering

Op aanvraag en in overleg verzorgen wij voorlichtingsbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering voor professionals uit het onderwijs en het sociaal domein. We bieden verschillende cursussen over problematiek bij jongeren en hoe hiermee om te gaan, zoals

  • Objectief signaleren en KOPP/KOV

  • Doorvragen bij suïcide

  • YMHA: eerste hulp bij psychische problemen bij jongeren Lees meer

Contact

Wil je meer weten over ons aanbod om kinderen en jongeren weerbaarder en mentaal sterker te maken? Of ben je geïnteresseerd in voorlichting en deskundigheidsbevordering voor professionals? Neem dan contact met ons op via preventie@ggzbreburg.nl. 

Preventieaanbod Jeugd Breda