Wetenschappelijk onderzoek

GGz Breburg wil de nieuwste behandelingen aanbieden, die hun effect in de praktijk hebben bewezen. Daarom nemen we actief deel aan wetenschappelijk onderzoek.

Man en vrouw poseren

Het WetenschapsHuis GGz Breburg

Binnen GGz Breburg vinden wetenschappelijk onderzoekers elkaar in het Wetenschapshuis: een netwerk van en voor onderzoekers, opgericht voor het stimuleren, professionaliseren en uitdragen van wetenschap en innovatie binnen de organisatie. Hierbij is het doel dat het wetenschappelijk onderzoek en delen van kennis om de nieuwe inzichten toe te passen leidt tot verbetering van onze behandelresultaten.

Commissie wetenschappelijk onderzoek

Onze commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO) beoordeelt onderzoeksvoorstellen op relevantie voor cliënten, kwaliteit en ethiek. Daarnaast begeleidt de commissie onze promovendi tijdens hun onderzoek. Voor meer informatie kun je terecht bij de secretaris van de CWO, Helene Andrea: h.andrea@ggzbreburg.nl

Geestdrift

GGz Breburg maakt onderdeel uit van Geestdrift; een academische werkplaats binnen het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan de Universiteit van Tilburg. Hier werken wetenschappers en praktijkinstellingen structureel samen aan onderzoek. Een aantal van onze promovendi is ondergebracht in Geestdrift. 

Brabant Academie

Bij wetenschappelijk onderzoek trekken we ook samen op met collega’s die werkzaam zijn binnen de Brabant Academie. In de Brabant Academie werken medewerkers van GGz Breburg, GGZ Oost Brabant, GGZ Westelijk Noord-Brabant en Reinier van Arkel samen op het gebied van kennisdelen, opleiden en onderzoek.

Onderzoekslijnen