Crisis

Als je de controle verliest over je gedachten en gedrag, je dingen ziet of hoort die anderen niet ervaren en/of je een gevaar vormt voor jezelf of een ander spreken we van een crisis.

Square Spanning Icoon

We spreken van een psychiatrische crisis als je de controle verliest over je gedachten en gedrag; als je dingen waarneemt die anderen niet ervaren en/of als je een gevaar vormt voor jezelf of een ander.

Als je met spoed hulp nodig hebt en je vaste behandelaren niet beschikbaar zijn, dan komt de crisisdienst van GGz Breburg je helpen. Het is hun taak om je situatie zo snel mogelijk te stabiliseren, zodat je rust krijgt en aan je herstel kunt gaan werken.

Waaraan herken je een crisis?

  • Je staat onder hevige spanning en raakt daardoor uitgeput
  • Je bent erg in de war
  • Je merkt bijzondere dingen die anderen niet merken
  • Je doet of dreigt met gevaarlijke dingen voor jezelf of anderen

Wanneer ben je in crisis?

Misschien maken mensen om je heen zich ernstig zorgen om je, terwijl de situatie volgens jou niet zo ernstig lijkt. Mogelijk weten mensen in je omgeving niet meer hoe ze met je psychische klachten moeten omgaan. Ook dan kan het een crisis zijn, bijvoorbeeld als je naasten zich ernstige zorgen maken, uitgeput zijn of zich onveilig voelen.

Een crisis kan meerdere oorzaken hebben. Dat kan een psychische aandoening zijn zoals een psychose of een depressie, maar ook overbelasting of een reeks heftige gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn, evenals middelenmisbruik (drugs). 

Hoe ziet de behandeling van een crisis eruit?

Tijdens de crisis krijgt u vooral hulp om weer tot rust te komen. Daarna kun je verdere begeleiding en behandeling krijgen.

De psychiater en de verpleegkundige van de crisisdienst bepalen welke hulp u nodig heeft. Dat doen ze in goed overleg met jou en je naasten. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • behandeling thuis 
  • behandeling bij GGz Breburg, maar zonder opname
  • je wordt opgenomen bij GGz Breburg
  • je hebt geen behandeling nodig. Als dat nodig is, zorgt je huisarts ervoor dat je ondersteuning krijgt van andere hulpverleners of van iemand uit je eigen omgeving.

Om een nieuwe psychische crisis te voorkomen, kun je samen met je behandelaar een signaleringsplan of crisisplan maken.

Veelgestelde vragen over crisis

Veel gestelde vragen over de HIC kliniek

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij lichte tot complexe psychiatrische problemen. Na een verwijzing nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.