Gedrag

Kinderen met een gedragsstoornis vertonen langere tijd tegendraads, antisociaal of agressief gedrag richting volwassenen en leeftijdsgenootjes.

Square Storend Gedrag Icoon

Als je langere tijd negatief gedrag vertoont zonder een duidelijk aanwijsbare reden, kan het zijn dat je een gedragsstoornis hebt. Het kan zijn dat je tegendraads bent, agressief doen of andere dingen doet waar je omgeving last van heeft. Vaak zien we dan dat klasgenootjes je gaan buitensluiten of je een leerachterstand krijgt. Daarom is het voor je ouders of verzorgers belangrijk hierbij op tijd aan de bel te trekken.

Waaraan herken je gedragsstoornissen?

  • Je vertoont langer dan 6 maanden negatief gedrag
  • Je liegt en steelt
  • Je gedraagt je opzettelijk agressief (schelden, vechten, vernielen)
  • Je wilt niet luisteren en verzet je tegen correcties
  • Je handelt impulsief

Wat is een gedragsstoornis?

Een gedragsstoornis is vaak een combinatie tussen aangeboren eigenschappen en (de reactie daarop van) je omgeving. Bepaalde karaktereigenschappen (zoals impulsiviteit of onzekerheid) kunnen worden versterkt door de omstandigheden waaronder je leeft (zoals huiselijk geweld). Als beide risicofactoren samenkomen, kan het kind een gedragsstoornis ontwikkelen. Gelukkig is het omgekeerde ook waar: een goede relatie tussen ouder en kind, fijne vriendjes en een school die je goed begeleidt, kunnen het ontstaan van een (ernstige) gedragsstoornis voorkomen.

Welke problemen kun je ervaren?

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij psychiatrische problemen. Na aanmelding nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.