Ik wil een cliënt aanmelden

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, Bureau Jeugdzorg en soms ook gemeenten kunnen mensen aanmelden bij GGz Breburg voor een verkennend gesprek en behandeling.

Aanmelden via Zorgdomein Consultatie Cursusaanbod preventie
Twee vrouwen en man poseren

Aanmelden

Verwijzers kunnen op twee manieren een cliënt aanmelden bij GGz Breburg:

1. Via ZorgDomein

Wij ontvangen een aanmelding bij voorkeur via Zorgdomein, zodat we de juiste en volledige gegevens op een veilige manier ontvangen. Als verwijzer heb je kosteloos toegang tot ZorgDomein.  

2. Neem per e-mail contact op met het centraal aanmeldpunt of bel 088 0161870

Voor een aanmelding per e-mail hebben we wettelijk gezien onderstaande gegevens nodig. Wij vragen om deze informatie op een beveiligde manier aan ons door te sturen.  

Verkennend gesprek

Alle aanmeldingen* (vallend onder de Zorgverzekeringswet en Jeugdwet) starten standaard met een verkennend gesprek. In het verkennend gesprek onderzoeken we samen met de hulpvrager en zijn/haar naasten wat de vraag is en wat er nodig is om deze vraag te beantwoorden.

Door eerst een verkennend gesprek te doen, kunnen we sneller reageren op aanmeldingen en zorgen we ervoor dat iemand snel de juiste hulp krijgt, binnen of buiten GGz Breburg. Een verkennend gesprek is daarmee geen intake maar vindt plaats ‘voor onze voordeur’. Snel, laagdrempelig en meer dan voorheen gericht op de complete mens en zijn verhaal, kracht en behoeften. 

*De volgende aanmeldingen krijgen geen verkennend gesprek:

Welke zorgproducten zijn er?

Bij een verwijzing naar GGz Breburg kun je kiezen uit onderstaande zorgproducten: 

  1. Bggz Verkennend Gesprek

  2. Sggz Verkennend Gesprek

  3. Bggz geen Verkennend Gesprek (na consultatie)

  4. Sggz geen Verkennend Gesprek (na consultatie)

  5. Sggz SOLK/ALK (Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid)

  6. Sggz Topklinisch Centrum PersonaCura

  7. Observatie Heilaarstaete
Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Uitleg aanmelden cliënt

Stroomschema aanmeldproces GGz Breburg.

Veelgestelde vragen over verwijzen