Regiotafel hoogcomplexe ggz

Soms hebben cliënten een hoog complexe ggz-zorgvraag waarmee ze momenteel niet op de juiste plek terecht kunnen. Voor deze cliënten is de regiotafel hoogcomplexe ggz gestart. Het gaat om mensen voor wie geen passend hulpverleningsaanbod is gevonden. Bijvoorbeeld omdat ze meerdere aandoeningen hebben of verschillende typen zorg tegelijkertijd nodig hebben.

Man en vrouw poseren

GGz Breburg is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale meldpuntfunctie en coördinatie in het kader van de aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid van de hoogcomplexe ggz. Het gaat hierbij om de regio Noord-Brabant inclusief Zeeland. We doen dit samen met 6 andere specialistische ggz-aanbieders.

Het gaat om patiënten met hoog complexe problematiek met de volgende kenmerken:

  • Cliënten met meerdere vervlochten psychiatrische aandoeningen

  • Behandeldoelstelling is aanwezig én realiseerbaar

  • Samenhang met meerdere stoornissen in combinatie met  systemische problematiek / problematiek op meerdere levensdomeinen

  • Dreiging ernstig gevaar voor lichamelijke schade of overlijden

  • Er is al een aantal (specifieke) behandelingen uitgevoerd

  • Uitzonderlijk behandelregime is nodig om gevaar te voorkomen en de behandeling in gang te zetten

  • Zorg is schaars, intensief, duur, aanbod niet makkelijk op te schalen (maatwerk staat centraal)

Aanmelden hoogcomplexe zorg

Wanneer na bespreking op een lokale overlegtafel of na zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar niet heeft geleid tot een passende oplossing kan een verwijzer een geanonimiseerde aanmelding doen via aanmeldpunthoogcomplexezorg@ggzbreburg.nl.

De coördinator hoogcomplexe zorg triageert de melding inhoudelijk op regionaal vastgestelde criteria en neemt contact op met de verwijzer over de formele aanmeldprocedure. Op basis van de woonplaats van de cliënt wordt de melding doorgezet naar de aangewezen coördinator hoogcomplexe zorg van de ggz-aanbieder in de regio.