Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het betekent om een moeilijke periode door te maken – én hoe je weer uit het dal kunt komen. In jouw herstelproces vervullen ze een essentiële rol: die van ‘hoopverlener’.

Man en vrouw poseren

De kritische blik van ervaringsdeskundigen houdt hulpverleners scherp, omdat ze voortdurend aandacht vragen voor de beleving en behoeftes van cliënten. Hun rol is voor ons van grote toegevoegde waarde.

Professionele meerwaarde in de zorg

We zijn er trots op dat we bij GGz Breburg inmiddels tientallen ervaringsdeskundigen in dienst hebben. Zij hebben allemaal een opleiding gevolgd, die ze in staat stelt hun eigen ervaringen te gebruiken om anderen te helpen. Daarnaast zijn er zo’n 50 vrijwillige ervaringsdeskundigen bij GGz Breburg actief. Samen ondersteunen ze cliënten in hun herstelproces, geven ze trainingen aan andere hulpverleners en adviseren ze ons over beleidskeuzes.

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder Ervarings-deskundigen

Zij weten als geen ander wat het betekent om een moeilijke periode door te maken – én hoe je weer uit het dal kunt komen. 

Familie-ervaringsdeskundige 

Onze familie-ervaringsdeskundigen zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van naasten en familie. Zij weten precies wat het betekent om een geliefde met psychische problemen te hebben en vragen bij beleidsmakers aandacht voor de positie van naasten. Ook bevorderen ze de samenwerking tussen cliënten, naasten en behandelteams (samenwerken in de triade). 

Fameus

In Fameus, ons centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in Midden- en West-Brabant, bundelen we al onze kennis over dit thema. Bekijk het uitgebreide cursusaanbod van Fameus voor meer informatie over herstel, ontwikkeling en ontplooiing.

Magazine De Piramide

De Piramide verschijnt ieder kwartaal en is een magazine voor cliënten en hun naasten, gemaakt door cliënten. Hiermee willen we bijdragen aan de communicatie tussen cliënten, naasten en medewerkers.