Wie betaalt mijn zorg?

Als je zorg ontvangt van GGz Breburg, betaalt jouw zorgverzekeraar, het zorgkantoor of je gemeente de kosten hiervan. In sommige gevallen betaal je zelf ook een gedeelte, in de vorm van een eigen risico of een eigen bijdrage.

Man en vrouw poseren

Afhankelijk van je leeftijd en wettelijke afspraken, worden zorgkosten op een andere manier betaald.

1. Zorgverzekeringswet (Zvw): de zorgverzekeraar vergoedt de behandeling en opname in de Zvw. Hiervoor heb je een verwijzing vanuit een bevoegd verwijzer nodig.

2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): deze wordt gefinancierd vanuit de gemeente. Met een Wmo-beschikking kan je begeleiding krijgen vanuit GGz Breburg of een plek in een van onze beschermde woonomgevingen.

3. Wet langdurige zorg (Wlz): dit gaat over de zorg in de langdurige ggz. Met een Wlz-indicatie heb je recht op langdurige zorg en begeleiding bij psychische klachten, zo nodig met een woonplek bij ons.

Vrolijk gesprek in ruimte met piano
Vrolijk gesprek in ruimte met piano
Vrolijk gesprek in ruimte met piano
Vrolijk gesprek in ruimte met piano
Vrolijk gesprek in ruimte met piano

Hoeveel betaal ik voor mijn zorg?

Welke kosten betaal je zelf en wat moet je eventueel zelf bijleggen?

Veelgestelde vragen over zorgkosten

Hoofdingang GGz Breburg buiten
Hoofdingang GGz Breburg buiten
Hoofdingang GGz Breburg buiten
Hoofdingang GGz Breburg buiten
Hoofdingang GGz Breburg buiten

Vragen over zorgkosten?

Neem dan contact op met het centraal aanmeldpunt: 088-0161870