Familieraad

De familieraad van GGz Breburg denkt mee over besluiten en ontwikkelingen die alle familieleden en naasten aangaan.

Man en vrouw poseren

Contact met familieraad

Onze familieraad denkt mee over de informatieverstrekking aan de familie tijdens de behandeling, de kwaliteit van zorg, de klachtenprocedure, of het woon-, leef- en behandelklimaat. Zij vertegenwoordigen belangen van naasten. Je kan jouw signalen over de zorg met hen bespreken via familieraad@ggzbreburg.nl.

Bekijk de video over familieraad

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Zelf meedenken in familieraad?

Er is steeds plek in de familieraad voor nieuwe leden. Dus wil jij je inzetten voor de familieraad door jouw ervaringen en ideeën met ons te delen en mee te praten over de kwaliteit van onze zorg? Neem dan contact op met Marij de Roos, senior beleidsmedewerker, via m.deroos@ggzbreburg.nl.

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder familieraad

De familieraad signaleert wensen, zorgen en problemen van
familie (en cliënten) en denkt mee over de structurele oplossing
daarvan.