Samenwerken in de wijk

Als je herstelt van een psychiatrische aandoening, is het extra belangrijk om te kunnen terugvallen op je vertrouwde omgeving. Je herstelt sneller als je zo gewoon mogelijk leeft en zoveel mogelijk deelneemt aan de dagelijkse dingen. Daarom is GGz Breburg met vele andere partners aanwezig in de wijk.

Twee mannen poseren

Meedenken over Wmo-beleid

Een aantal van onze activiteiten zijn rechtstreeks verbonden aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet zorgt ervoor dat dat iedereen kan meedoen in zijn eigen wijk, dorp of stad. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering, daarom denken we actief mee met de gemeente over het vertalen van signalen naar nieuw Wmo-beleid. Daarnaast investeren we in preventie en kunnen verwijzers ons om consultatie en advies vragen.

Passende hulp met bemoeizorg

Voor mensen die ondanks hun zorgwekkende situatie niet zelf om zorg vragen of zelfs zorg mijden, ontwikkelden we onder regie van gemeenten en samen met andere partners bemoeizorg. Vaak gaat het om een combinatie van schulden, verslaving, vervuiling, eenzaamheid, dakloosheid en psychiatrische problemen. Met bemoeizorg proberen we deze mensen te vinden, binden en (uiteindelijk) toe te leiden naar passende hulp of zorg. Hiervoor hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met veiligheidshuizen, zorghuizen, buurtnetwerken en buurtregie. We hebben bemoeizorgteams in Tilburg en Breda, zij zijn zeer vasthoudend. 

Maatschappelijk Steunsystemen voor mensen met complexe problemen

In de regio Breda regisseert GGz Breburg een aantal maandelijkse casuïstiekoverleggen om mensen met complexe problemen in hun eigen omgeving te helpen. GGD-West-Brabant, Novadic-Kentron, de thuiszorg, gemeenten, woningbouwcorporaties, de sector Verstandelijk Gehandicapten, Maatschappelijk werk en de politie nemen hieraan deel. We bespreken individuele gevallen en spreken meteen af wie actie onderneemt. 

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder FACT-teams

Intensieve wijkgerichte specialistische behandeling van psychose en ernstige psychiatrische aandoeningen.

Samenwerking FACT met Toegangsteam Tilburg

Het FACT-team van GGz Breburg werkt samen met Toegangsteam Tilburg Noord West. Dit doen zij onder de naam FACT+ Tilburg Noord West (pdf). Samen bieden zij hulp aan cliënten die naast psychische problemen ook problemen ondervinden op het gebied van werk, het sociale netwerk en de woonsituatie. Doordat de professionals in één team samenwerken, kan er makkelijker en sneller gehandeld worden naar wat de cliënt nodig heeft om het leven de baas te blijven.