Actief herstellen in de triade (ART)

ART is een herstelprogramma dat mensen die door ernstige psychiatrische problemen zijn vastgelopen in hun dagelijks leven, weer perspectief geeft.

4 vrouwen in gesprek. Met laptop, folders etc

Wat is ART?

Als je een psychiatrische aandoening hebt en al lange tijd zorg ontvangt, bestaat het risico dat je de moed verliest en je herstel stagneert. ART is een vernieuwende manier om je te blijven uitdagen en hoop te houden. Met langdurig woonbegeleiding, herstelondersteuning en intensieve behandeling blijven we werken aan een beter leven. De kunst van ART is dat we echt contact met elkaar maken en goed gaan begrijpen wat jij werkelijk wilt. Door de betrokkenheid van de mensen om je heen word je uitgedaagd om daaraan te blijven werken.

Type
1-op-1, Ambulant, Klinisch
Leeftijd
18 jaar en ouder
Behandelingsduur
Langer dan een jaar
Frequentie
24-uurs-zorg, Meerdere keren per week, In overleg
Betalende partij
WLZ, WMO, Zorgverzekering
Soort GGZ
Expertiseteam

Hoe werkt ART?

ART staat voor Active Recovery Triad: actief herstel in de triade. Het betekent dat jij sámen met je naasten en onze hulpverleners in een drie-eenheid (een triade) werkt aan je herstel. Samen werken we aan alledaagse, duidelijke doelen, zoals: een fijne plek om te wonen, een goede gezondheid, een leuke dagbesteding of het opbouwen van een sociaal leven. We leggen je doelen vast in een herstel- en behandelplan. Hierin is ook ruimte voor het herstel van je naasten.

Bekijk video ART

Folders
Folders
Folders
Folders
Folders

Folder ART

Meer informatie over actief herstel in de triade.

Veelgestelde vragen

Ik wil hulp, hoe werkt dat?

Wij bieden specialistische ggz bij psychiatrische problemen. Na aanmelding nodigen we je uit voor een verkennend gesprek.

Wat kan ik zelf doen?

Je kunt ook zonder verwijzing al aan de slag met je klachten. Bekijk onze preventieagenda voor ons (gratis) cursusaanbod.