Expertiseteams

Wij bieden zorg bij complexe psychische problemen; onze expertiseteams bieden jou de best beschikbare hulp.

Mentaal Gezondheidscentrum Topklinische centra
Twee vrouwen en man poseren

Ieder mens is zijn eigen deskundige en heeft soms wat hulp nodig bij mentale vragen. We ontmoeten je daarom graag in één van onze mentale gezondheidscentra. In een verkennend gesprek onderzoeken we jouw vraag en kijken we welke hulp het beste bij jou past. Dat kan ook een oplossing zijn buiten GGz Beburg.

Het is ook mogelijk dat jij intensievere hulp nodig hebt. Dan word je doorverwezen naar één van onze expertiseteams. Dit is specialistische ggz met expertise op een bepaalde diagnose of behandeling. 

Behandelaren van de expertiseteams werken vanuit verschillende disciplines en verschillende specialismen samen. Na doorverwijzing vanuit een Mentaal Gezondheidscentrum krijg je een intake bij het expertiseteam dat het beste bij jouw hulpvraag past. Vraagt de hulpvraag om meerdere vormen van expertise, dan krijg je hulp en behandeling vanuit meerdere teams. Jouw vraag staat centraal, samen werken we aan jouw herstel.